Завеждане на претенции по 4-та директива

Ако в България или чужбина Вашият автомобил е увреден от пътно-транспортно произшествие, причинено от водач със застраховка «Гражданска отговроност» в компания от Европейския съюз, Швейцария, Хърватска и Андора, съгласно Четвъртата моторна директива на ЕС можете да предявите претенция към всеки български представител на съответния застраховател, който е длъжен да я обработи и изплати дължимото обезщетение.

Като част от финансово – инвестиционната група Vienna Insurance Group и упълномощен представител на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и ЗК „Български имоти“ АД, по силата на договорни отношения „Ви Ай Джи Сървисиз България“ ЕООД има права да представлява у нас всички чужди застрахователи, в договорни отношения с посочените две компании. В такива случаи, обезщетенията се изплащат от двете посочени компании, които в последствие предявават претенция за възстановяване на сумите от чуждия застраховател.

Повече информация и списък за представляваните от нас застрахователи по Четвъртата моторна директива в ЕС можете да получите от страницата на Гаранционния фонд или от съответната бърза връзка на нашия сайт - http://guaranteefund.org/bg/ic/claims-representatives