Оценителни експертизи

“Ви Ай Джи Сървисиз България” е специализирана в оценката на повреди и обработка на щети на леки и лекотоварни автомобили от всякакъв вид. Компанията разполага с квалифицирани експерти със задълбочени познания за всякакви видове товарни МПС, влекачи, автобуси, тежки специализирани машини и оборудване, и др.  

Квалифицирания персонал, специализирания софтуер и технологиите, с които разполагаме, ни дават възможност за изготвяне на независими и контролни огледи, оценителни експертизи, оценки на всякакъв вид увреждания по превозни средства за частични и пълни загуби.

Възложените ни експертизи се изготвят качествено и в срок, в съответствие с принципите ни за коректност, обективност и независимост, както и за лоялност спрямо всички наши клиенти и избягването на конфликт на интереси.

Повече информация в случай на необходимост можете да получите навсякъде в нашата мрежа от офиси.