Застрахователни претенции

«Ви Ай Джи Сървисиз България» е оторизиран представител за приемане и обработка на претенции за имуществени вреди по автомобилни застраховки на компаниите от финансово – инвестиционната група Vienna Insurance Group в България - ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп".

В офисите на компанията се приемат документи за регистрация на щети по застраховки «Каско» и «Гражданска отговорност» (за имуществени вреди) към двата застрахователя, според условията на съответните застрахователни полици и действащата в страната нормативна уредба.

В центровете на компанията се извършват се огледи и заснемане на уврежданията, както и същинската обработка на претенциите.

Дружеството поддържа и администрира договорите със сервизната мрежа на двата застрахователя от Vienna Insurance Group, като е упълномощено да издава и възлагателни писма по застраховки “Каско” в определените от условията на договорите случаи.

Компанията е упълномощена и за обработка на регресните претенции срещу дружествата от групата. Офисите и центровете ни разполагат с модерна техника и изчислителна база за бърза и качествена регистрация и приключване на всякакъв вид щети в областта на автомобилното застраховане.

Работещите при нас специалисти са висококвалифицирани, с богат опит и познания. Целта, която си поставяме, е да наложим нов стандарт в обработката на щети, както за всички клиенти на Vienna Insurance Group у нас, така и за пазара като цяло.