Автомобилен Мониторинг

Компанията работи и като застрахователен посредник по сключване и администриране на застраховки в областта на Автомобилното, Имущественото и Личното застраховане. Наш партньор в застрахователното посредничество e ЗЕАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.