Необходими документи

За завеждане на щета по застраховки “Каско и “Гражданска отговорност” – ПТП в България
Основни:

Образец за попълване на заявление за ГО

Образец за попълване на заявление за КАСКО

  • Свидетелство за регистрация на МПС
  • Талон за годишен технически преглед
  • Полица и документи за платени вноски (по застраховка “Каско”)
  • Документ за маркировка
  • Свидетелство за управление на водача (при събитие в движение).

Допълнителни:

  • При пътно-транспортно произшествие – протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, констативен протокол в оригинал
  • При пожар – служебна бележка от служба “Противопожарна и аварийна безопасност”, с указани причини за пожара
  • При злоумишлени действия на трети лица – служебна бележка от компетентните органи
  • При щети от природни бедствия – документ от НИМХ / ХМС, удостоверяващ събитието
  • Други – според спецификата на случая и условията на застраховката в различните компании.