Съдействие и огледи за ГФ

Уреждането на претенции по застраховка «Гражданска отговорност» в страната е изрично регламентирано с Наредба № 24 на Комисията за финансов надзор на Република България, която има задължителен характер за всички опериращи застрахователи.

В случай, че автомобилът Ви е увреден от застраховано по «Гражданска отговорност» във Vienna Insurance Group превозно средство, в офисите на «Ви Ай Джи Сървисиз» ще Ви бъде оказано пълно съдействие за регистрация и комплектоване на преписката, оглед и документиране на уврежданията, и препращането й за изплащане към съотвения застраховател.
Ако предизвикалото произшествието пътно превозно средство няма валидна застраховка, дружеството предлага опцията за регистрация, оглед, обработка и препращането на претенцията към Гаранционния фонд на Република България.

Според посочената Наредба, възможните начини за обезщетяване са по предявени фактури и експертна оценка. Параметрите на изготвяните оценки са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 15 от Наредбата, валидни за всички застрахователи.