Haskovo

Haskovo

Address: 6300, 4 Stefan Stambolov Blvd. , Haskovo
GPS coordinates: 41.933968, 25.564884
Phone: 038/66 64 45
Fax: 038/66 54 97
E-mail: haskovо@vig-sb.bg