Фирмена философия

Мисията на фирмата ни се състои в това, с дейността си да допринесе за развитието, повишаване на качеството и професионализма в процесите на предоставяне на допълнителни услуги на клиентите на Застрахователните компании.

Основната дейност е фокусирана върху завеждане и обработка на застрахователни претенции в цялата страна, предоставяне на услугата Помощ на пътя 24 часа / 7 дни, Застрахователно посредничество и Маркетинг и реклама.

Фирмената ни философия се състои в това да работим всеотдайно и професионално в интерес на клиентите, задоволявайки в максимална степен техните изисквания. Тази философия ние реализираме при спазването на следните основни принципи:

  • Качественото обслужване и добрия сървиз към клиента е ръководното начало във всички действия на нашите служители, на които вменяваме максимална лична отговорност.
  • Професионализма означава да предоставяме на клиента най-добрите решения, обективните експертизи и да задоволяваме ефективно неговите потребности с предоставяните от нас услуги.
  • Ефекта от нашата дейност се оценява от доволния клиент, който се превръща в дългосрочен партньор на Застрахователните компании.

Ние сме създали работна атмосфера в нашите офиси, изпълнена с доверие и професионализъм и бихме желали да уверим клиента, че се отнасяме изключително отговорно при решаване на неговите проблеми. Това сме превърнали в наша основна мисия.