Предимства

Основни предимства на услугата „Помощ на пътя”:

  • Грижа към клиента, чрез предоставяне на гъвкави решения.
  • Ясни, точни и регламентирани правила и цени за всички клиенти, желаещи да използват услугата.
  • Абсолютна точност на изминати километри при репатриране на автомобилите и възможност за предоставяне на пълен набор от справки на база на интегрирана GPS система.
  • Добре оборудвани репатриращи автомобили управлявани от висококвалифицирани водач-механици, имащи възможност да отстранят повреди на място.
  • Стабилна, сигурна, прозрачна и наложила се на пазара като име компания, в лицето на „Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД.